Đồng nghiệp là đối tác quan trọng nhất

CMAT, yếu tố con người luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi xây dựng văn hóa công ty dựa trên tinh thần “đồng hành”. Mỗi người CMAT dù ở vị trí nào thì cũng là những người đồng nghiệp, người bạn và là một mảnh ghép góp phần tạo nên sự thành công của CMAT. Chúng tôi tìm kiếm những người đồng hành cùng mang những giá trị: “Đạo đức – Chia sẻ – Phát triển”

ĐẠO ĐỨC

Phẩm chất tốt, trung thực, đoàn kết.

CHIA SẺ

Cởi mở, gắn kết cùng đồng nghiệp và lan tỏa giá trị đến mọi người xung quanh và cho toàn xã hội.

PHÁT TRIỂN

Tinh thần học hỏi không ngừng, cùng nhau phát triển bản thân và trí tuệ mỗi ngày.

Châm ngôn của những con người CMAT

Người CMAT luôn cùng chung khẩu hiệu trong mỗi giai đoạn phát triển của tập đoàn

2017-2019

Together we go global

2020

Together we fighting covid

2021

Together We go further

2022

Together We Grow