Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp CMAT là mô hình vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp thuộc CMAT Group với mục tiêu đồng hành cùng các startups đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số

Với lợi thế vượt bậc về công nghệ phần mềm, hệ sinh thái CMAT Group sẽ là nơi hỗ trợ các nguồn lực hiệu quả, đặc biệt là giải pháp công nghệ giúp startup hoàn thiện sản phẩm và thâm nhập thị trường tốt hơn.

Website CMAT Incubator

Các dự án ươm tạo và đồng hành bởi CMAT Incubator: